• Rok 2019

  • Zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2019         42 498,00 €             Happy Deals, s.r.o.                Vzdelávacie online kurzy s certifikáciou                Zverejnené  25.03.2019          Zmluva_Happy_Deals.pdf

    

   Kúpna zmluva č. 01/2019          11 424,82 €            Datacomp, s.r.o.        Hardware              Zverejnené  04.03.2019   Kupna_zmluva Datacomp.pdf

    

   Zmluva o poskytnutí služieb č. 01/2018        42 450,00 €        REAL EDUCATION, s.r.o.         Vzdelávacie online kurzy s certifikáciou     Zverejnené 10.12.2018           VO zrušené