Právne informácie

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Premonštrátske gymnázium
   • Telefón
   • +421 55-685 43 84 - informácie (vrátnica)..............................................


    +421 940 985 248 - zborovňa /zástupca riaditeľa .................................


    +421 918 193 715 - sekretariát; spisakova@kovacska.sk ....................


    +421 901 710 844 - ekonómka školy; hricisinova@kovacska.sk


    +421 911 400 452 - p. Kasterková vedúca školskej jedálne (SZŠ sv. Alžbety)
   • Adresa školy
   • Kováčska 28, 040 01 Košice
    Slovakia
   • IČO
   • IČO 42319234
   • DIČ
   • DIČ 2023697874