• Sme moderná škola, ktorá však stavia na tradícii z roku 1802, keď cisár František I. obnovil Rád premanštrátov a dal im do správy 4 gymnáziá. Po rôznych historických premenách sme sa k tejto tradícii vrátili a v roku 2013 otvorili Premonštrátske gymnázium. Nachádzame sa v samotnom srdci Košíc a historickej budove zo začiatku dvadsiateho storočia. Po vkusnej rekonštrukcii a zmodernizovaní tak študenti môžu byť súčasťou jedinečnej atmosféry a ideálnych podmienok pre štúdium v takomto klenote architektúry. Budova školy priamo susedí s najkrajším barokovým kostolom v Košiciach, zasväteným sv. Trojici, ktorý rovnako spravujú bratia premonštráti a vytvára neobyčajné duchovné zázemie našej škole.

   Historické pozadie neočakávane dopĺňa 8 nadštandardne vybavených kmeňových tried, prírodovedné laboratórium, PC učebňa s 20-timi počítačmi a optickým pripojením, multimediálna učebňa, telocvičňa, školský bufet a študentská klubovňa. 

   Štandardné vzdelávacie aktivity sú popretkávané rôznymi akciami doma (každoročný guláš v blízkosti jasovského kláštora, člnkovanie na Hornáde, lyžiarsky kurz v Tatrách, návštevy múzeí, knižníc, rôzne exkurzie, výstavy, divadelné predstavenia, spolupráca s UPJŠ, SAV a IT firmami), ako aj v zahraničí (pútnicko-poznávací pobyt v Izraeli, exkurzia do CERN-u vo Švajčiarsku, študijný a jazykový pobyt v USA, zájazdy do Ríma, Krakova, Osvienčimu, Prahy).

   Študenti sa už od prvého ročníka môžu profilovať zvolením výberového predmetu s dvojhodinovou dotáciou (latinský jazyk, finančná gramotnosť, seminár z informatiky) podľa ich preferencií. V treťom ročníku si vyberajú dva semináre s dvojhodinovou dotáciou a v štvrtom ročníku až 12 hodín, ktoré si rozdelia medzi 3 semináre podľa zvolených maturitných predmetov.

    

   Čo u nás určite NENÁJDETE:

   Obrovské triedy s počtom viac ako 25 žiakov.

   Učiteľský kolektív, ktorý sa nevie prispôsobiť novým trendom vo vzdelávaní.

   Neosobnú anonymitu a veľký dav študentov.

   Obsah štúdia, ktorý sa už desaťročia nemenil.

   Ošúchané vybavenie pamätajúce ešte rodičov našich študentov.

    

   Čo u nás určite NÁJDETE:

   Malú školu s nadštandardným vybavením.

   Organizáciu vzdelávania prispôsobenú súčasným potrebám budúcich vysokoškolákov.

   Štúdium v zahraničí pre šikovných študentov.

   Výber zo štandardných aj neštandardných jazykov (angličtina, nemčina, ruština, taliančina, latinčina).

   Možnosti profilovať sa už počas štúdia na našej škole prírodovedným alebo humanitným smerom. 

    

   Názov školy:           Premonštrátske gymnázium

   Adresa školy:          Kováčska 28, 04001 Košice

   Kontakty:                 055 685 43 84 - informácie ( vrátnica )

                                    055 625 00 23 - kancelária sekretariát

                      RNDr. Daniela Kravecová, PhD., zástupca riaditeľa

                      0901 710 844  - Ing. Andrea Hricišinová, ekonómka školy 

                      ( hricisinova@kovacska.sk )

                      gymnazium.premonstrati@gmail.com

                      www.kovacska.sk

   Zriaďovateľ:           Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov,

                                   Podzámok č. 166/28,  044 23 Jasov