• Platba za ISIC karty, učebnice na CJ a poplatky ZRPŠ

  • Úhradu poplatkov  za ISIC karty, objednané učebnice na cudzie jazyky a rovnako aj poplatky na ZRPŠ prosíme realizovať na účet neziskovej organizácie Premonštrátskeho gymnázia:

   SK67 0900 0000 0051 7395 9300 / Slovenská sporiteľňa / - číslo účtu

   Do správy pre adresáta je potrebné uviesť celé meno žiaka a popis platby,  napr. "ISIC" alebo "učebnice" /ANJ  NEJ  TAJ  RUJ / alebo "ZRPŠ".

    

   Na školský rok 2023/2024

   1. ročník

   Učebnice ANJ:  31 €              

   Učebnice NEJ: 18 €            

   Učebnice TAJ:  26 €          

   Učebnice RUJ:  nebude ruský jazyk

    

   Platba za nový ISIC preukaz 22 € 

    

   Platba za ZRPŠ  40 € - pre všetkých žiakov  / ak je na škole viac súrodencov starší platí 40 € a mladší 20 € /    Platba sa bude realizovať v septembri.

    

    

   2.ročník

   Učebnice ANJ:      31 €   -  objednáva sa teraz v septembri        

   Učebnice NEJ:      zatiaľ sa neobjednáva, až nov./23      

   Učebnice TAJ:      26 €      

   Učebnice RUJ :    17 €

   Poplatky za jazykové učebnice uhradiť prosím do konca septembra 2023

             

            

   3. ročník

   Učebnice ANJ:     31 €  -  objednáva sa teraz v septembri       

   Učebnice NEJ:     zatiaľ sa neobjednáva, až 2024       

   Učebnice TAJ :     26 €

   Učebnice RUJ :    18 €

   Poplatky za jazykové učebnice uhradiť prosím do konca septembra 2023

    

    

   4. ročník

   Učebnice ANJ:  - pre všetkých, čo maturujú z ANJ...  13 €

   Učebnice TAJ :  -  ? zatiaľ nie  

    

    

   Poplatky za jazykové učebnice uhradiť prosím do 14.7.2023

    

   Kto si vie zabezpečiť sám - môže, alebo má po staršom súrodencovi - nepopísanú.