• Gymnazista IT Odborník

  •  

    

   Projekt GITO je zameraný na:

   • zvýšenie uplatniteľnosti žiakov technického, ale aj humanitného zamerania na trhu práce
   • zmodernizovanie a zatraktívnenie výučby prírodovedných predmetov INF, MAT, FYZ

    

   Projekt GITO umožňuje našim žiakom absolvovať semináre a v rámci nich získať zdarma certifikáty z oblastí:

   • Visual Design
   • Web Design
   • programovanie aplikácií pre iOS (iPhone, iPad)
   • certifikáty CCNA
   • a veľa ďalších

    

   Už počas štúdia môžu žiaci získať certifikáty, za ktoré sa u komerčných firiem platí a stať sa tak IT odborníkom v daných oblastiach.