1. Zriaďovacia listina                                                          Zriadovacia listina.pdf                                   
   2. Vnútorný prevádzkový poriadok PC                               Vnutorny_poriadok_pocitacovej_ucebne.pdf
   3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2022/2023      Sprava_PGK_2022-23.pdf
   4. Školský vzdelávací program                                           SkVP.pdf 
   5. Smernica hodnotenia žiakov                                          Smernica_riaditela_skoly_cislo_o_hodnoteni_ziakov2020.pdf
   6. Školský poriadok                                                             SP_2023-2024.pdf
   7. Učebné plány                                                                  Ucebny_plan.pdf   
   8. Volebný poriadok RŠ                                                       Volebny_poriadok_do_RS.pdf