Novinky

    • Začiatok školského roka 2023/24

    • Vážení žiaci a rodičia, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 4. septembra 2023 svätou omšou o 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátsky kostol). Po nej pôjdu žiaci do tried, kde budú triednymi učiteľmi poučení o Školskom poriadku a o BOZP a dozvedia sa ďalšie potrebné informácie.

     Všetci sa na Vás veľmi tešíme.

    • 2% z dane

    • Prostredníctvom našej neziskovej organizácie PG Kováčska, n.o. Vás aj tento rok žiadame o 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete TU. Vopred ďakujeme.

    • Prípravný kurz zo SJ a M

    • Opäť Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu, pomocou ktorého budú žiaci lepšie pripravení na prijímacie skúšky zo SJ a M. Kurz sa uskutoční v dvoch stretnutiach 1.4.2023 a 22.4.2023 (soboty) v doobedňajších hodinách. Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete na hornej lište "Pre uchádzačov" - "Prípravný kurz"

    • PROEDUCO

    • 30. 11. - 1. 12. 2022 budeme mať svoj stánok na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PROEDUCO, ktorý sa koná v Kulturparku. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole, ak máte nejaké otázky,..., príďte a budú sa Vám venovať naši učitelia a žiaci.

    • Začiatok školského roka 2022/23

    • Vážení žiaci a rodičia, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 5. septembra 2022 svätou omšou o 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátsky kostol). Po nej pôjdu žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde budú poučení o Školskom poriadku a o BOZP. Naďalej platí nariadenieMŠVVaŠ SR, že rodič alebo dospelý žiak predkladá pri nástupe do školy (ku 5. 9. 2022) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Môžete to urobiť prostredníctvom EDUPAGE tak ako minulý školský rok.  

     Všetci sa na Vás veľmi tešíme.

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Neprijali Vás na strednú školu, ktorú ste si vybrali? Pošlite prihlášku k nám. Ostalo nám zopár neobsadených miest, na ktoré vypisujeme 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať 24. júna 2022. Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 20. júna (rozhoduje dátum doručenia). Detaily postupu môžete s nami odkonzultovať emailom (kravecova@kovacska.sk;  gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo telefonicky (0918 193 715).

    • Prípravný kurz zo SJ a M

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     opäť Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu, pomocou ktorého budú žiaci lepšie pripravení na prijímacie skúšky zo SJ a M. Ak momentálna situácia dovolí, kurz bude prebiehať prezenčne na našej škole, keď to nebude možné, tak online formou. Kurz sa uskutoční v dvoch stretnutiach 9.4.2022 a 23.4.2022 (soboty), bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v hornej lište " Pre uchádzačov - Prípravný kurz "

    • 2 % z dane

    • Aj v tomto roku sa naša nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

    • Školský semafor

    • Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022 sa okrem platnej legislatívy riadi ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, v ktorom sa uvádza: „Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole." Celé znenie Školského semaforu môžete násjť na stránke MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf . Odpovede na mnohé ďalšie otázky týkajúce sa praktických informácii môžete nájsť tu: https://www.minedu.sk/data/att/20707.pdf.

    • Začiatok školského roka

    • Vážení žiaci a rodičia, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 2. septembra 2021 svätou omšou o 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátsky kostol). Po nej pôjdu žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde budú poučení o Školskom poriadku a o BOZP. Vyučovanie v školách sa riadi Školským semaforom (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/). Na jeho základe rodič alebo dospelý žiak predkladá pri nástupe do školy (ku 2. 9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Môžete to urobiť prostredníctvom EDUPAGE tak ako minulý školský rok, alebo si vytlačiť formulár, vyplniť, podpísať ho a žiak ho v prvý deň odovzdá triednemu učiteľovi. 

     Všetci sa na Vás veľmi tešíme.

     Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

    • Zmena v kontaktných údajoch

    • Upozorňujeme, že dňom 01.09.2021 nastáva zmena v kontaktných údajoch Premonštrátskeho gymnázia. V záujme efektívneho vynakladania finančných prostriedkov, rušíme pevnú linku. Naďalej nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach  +421 918 193 715 -  sekretariát, +421 901 710 844 - ekonómka školy. Po novom sa môžete skontaktovať s pedagógmi na čísle +421 940 985 248 -  zborovňa, zástupca riaditeľa.

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Ak Vás neprijali na strednú školu, ktorú ste si vybrali, pošlite prihlášku k nám. Ostalo nám zopár neobsadených miest, na ktoré vypisujeme 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať 22. júna 2021. Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 18. júna (rozhoduje dátum doručenia). Detaily postupu môžete s nami odkonzultovať emailom (kravecova@kovacska.sk;  gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo telefonicky (055 625 00 23).