Novinky

    • Prikázaný sviatok 8.12.2016

    • Vo štvrtok 8.12.2016 máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň začíname sv. omšou o 8.00 v Kostole Najsvätejšej Trojice. Po sv. omši je pre študentov pripravený náhradný program, ktorý je zverejnený na nástenkách v škole.

   • Matematický viacboj
    • Matematický viacboj

    • Naši študenti Matúš Medveď, Matúš Revický a Martin Seman sa 16. novembra zúčastnili súťaže Matematický viacboj, ktorú organizovalo Gymnázium Alejová. V konkurencii siedmych družstiev obsadili krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme.

      

    • Fyzikálny náboj FKS

    • V piatok 4.11.2016 sa 2 tímy študentov našej školy po prvý krát zúčastnili v Bratislave na celoslovenskej súťaži Fyzikálny náboj FKS. Tím v zložení Matúš Medveď, Max Revický, Róbert Dančišin, Markus Timko a Tomáš Belovič obsadil krásne 29. miesto zo 41 zúčastnených družstiev. Blahoželáme.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ premonštrátskeho gymnázia udeľuje všetkým žiakom školy vo štvrtok 27. 10. 2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Prajeme Vám pekný predĺžený víkend. smiley

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

    • Vo štvrtok 3.11.2016 sa v čase medzi 8.30 a 12.00 hod. uskutoční na našej škole mobilný odber krvi. Srdečne pozývame študentov vo veku od 18 rokov a ich rodinných príslušníkov, aby sa zúčastnili a pomohli tak zachrániť niečí život. Inštrukcie pre darcov krvi nájdete tu: Instrukcie_pre_darcov_krvi.pdf. Podrobnejšie informácie o darcovstve a odberoch krvi si môžete pozrieť tu: DAROVANIE_KRVI.pdf.

    • Informatická súťaž iBobor

    • Naša škola sa zapojila do informatickej súťaže iBobor. Koordinátorom súťaže pre školu  je p. uč. Emília Bolčová. Záujemcovia, prihláste sa u koordinátora najneskôr do 31.10.2016. Prihlásiť sa môžu študenti zo všetkých ročníkov.

     Bližšie informácie o súťaži www.ibobor.sk

    • Workshop - 4. ročník

    • Študenti 4. ročníka absolvovali v piatok 9.9.2016 workshop so vzdelávacou firmou EDUCON. Mali možnosť vyskúšať si priebeh pracovného pohovoru, dostali tipy ako sa na pohovor pripraviť a dozvedeli sa mnoho informácií k tejto téme.

   • Ikonopisecký kurz
    • Ikonopisecký kurz

    • V dňoch od 27.8. do 2.9.2016 sa v priestoroch našej školy konal Ikonopisecký kurz pod vedením majstra Theodorosa Papadopoulosa z Grécka. Fotografie zachtávajúce atmosféru si môžete pozrieť tu: Ikonopisecký kurz.

    • Stretnutie rodičov

    • Pozývame všetkých rodičov našich žiakov na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v utorok 20.9.2016 o 16.30 hod v priestoroch gymnázia. Prosíme o plnú účasť.

    • Učebnice na CJ - pripomienka

    • Pripomíname študentom a ich rodičom, že úhradu za učebnice na cudzie jazyky je potrebné uskutočniť (prevodom alebo v hotovosti) do 16.9.2016. Prosíme o včasnú úhradu z dôvodu blížiaceho sa termínu splatnosti faktúry za učebnice.                                               Ďakujeme.

    • Slávnostné otvorenie školského roka

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 začne 5.9.2016 (pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach, kam srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov a priateľov Premonštrátskeho gymnázia. Po sv. omši sa žiaci presunú do tried, kde budú prebiehať triednické hodiny.