Novinky

    • Rozvrh na obdobie 13.-17. 2. 2017

    • Vzhľadom na to, že budúci týždeň idú naši prváci a s nimi aj niektorí učitelia na lyžiarsky výcvik, mení sa rozvrh na dané obdobie. Rozvrh si môžete nájsť v Rozvrhu a pod záložkou Rozvrh2016-17lyžiarsky.

    • 2 % z dane do 30.4.2017

    • V tomto roku sa naša nová nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia udeľuje študentom gymnázia na 27. 01. 2017 riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno je udelené z dôvodu celodenného vzdelávania pedagógov gymnázia.

   • Predvianočná atmosféra
    • Predvianočná atmosféra

    • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si študenti v triedach pripravili svoj vlastný program. Všetci spoločne sme však začali sv. omšou, pri ktorej si náš pán riaditeľ pripomenul študentské časy z konzervatória.

   • Gödöllő 8.12.2016
    • Gödöllő 8.12.2016

    • S podporou Košického samosprávneho kraja sme v roku 2016 spustili 1. ročník projektu "Premontrei Košiciam". V rámci tohto projektu naši študenti a pedagógovia navštívili gymnázium v maďarskom Gödöllő, kde odohrali priateľský zápas vo futsale. 

      

      

    • Informačný deň

    • Pozývame všetkých rodičov našich študentov na informačný deň 20.12.2016 od 15.00 do 17.00. K dispozícii Vám budú okrem triednych učiteľov aj ostatní pedagógovia.

   • Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu 2016
    • Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu 2016

    • Študent 1. ročníka Alex Marko sa 9.12.2016 zúčastnil Školských majtrovstiev v zrýchlenom šachu 2016 Košického kraja. V silnej konkurencii obsadil krásne 2.miesto a postupuje na celoslovenské kolo.

     Srdečne blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí

    • Vo štvrtok 15.12.2016 od 8.00 do 18.00 pripravujeme na Premonštrátskom gymnáziu Deň otvorených dverí. Všetci ste srdečne pozvaní. Budete sa môcť zúčastniť na otvorených hodinách, prezrieť si priestory školy a porozprávať sa s pedagógmi a študentami. Tešíme sa na stretnutie. Pozvanka_a_program_DOD_2016.pdf

   • Internetové hniezdo
    • Internetové hniezdo

    • Pre našich študentov pripravujeme internetové hniezdo, kde si budú môcť cez voľné hodiny a po vyučovaní pripravovať projekty a domáce úlohy. V prípade, že je to vo Vašich možnostiach, prosíme o finančné príspevky na realizáciu internetového pripojenia, ktoré bude stáť 736 €. Rovnako nám pomôžete podarovaním hoci aj staršieho počítača alebo notebooku, ktorý už nepoužívate. Fotky zo stavebných príprav: Internetové hniezdo.

   • Stužkovanie 2016
    • Stužkovanie 2016

    • 25.11.2016 absolvovali naši štvrtáci slávnosť stužkovania v Kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach. Prajeme Vám veľa síl a odhodlania do príprav na Maturitné skúšky. Fotky zo slávnosti si môžete pozrieť tu: Stužkovanie 2016.

   • Exkurzia Nižná Myšľa
    • Exkurzia Nižná Myšľa

    • 23.11.2016 sa študenti 3. a 4. ročníka v rámci Spoločenskovedného seminára a Seminára z dejepisu zúčastnili exkurzie do Nižnej Myšle. Prezreli si celý archeologický komplex z doby bronzovej v lokalite "Várhegy" (2 opevnené osady a pohrebisko) a navštívili  "Myšľanské múzeum" v obci, kde sú uložené archeologické nálezy a kostrové pozostatky najdené v tejto lokalite. Fotky z exkurzie si môžete pozrieť tu: Exkurzia Nižná Myšľa.

   • Imatrikulácia 2016
    • Imatrikulácia 2016

    • V novembri sme do študentského cechu prijali našich spolužiakov z 1. ročníka. Imatrikuláciu sme pripravili v AULE na Hlavnej ulici, prváci nám zas pripravili krásny a vtipný kultúrny program. Fotky si môžete pozrieť tu: Imatrikulácia 2016.